Tilmelding

Her kan nye og nuværende elever tilmelde sig et af Billedskolens forskellige hold

Tilmelding

I maj udsendes det kommende års Billedskoleprogram. Alle elever op til 5. kl. i Høje-Taastrups kommunale og private skoler får programmet med hjem. Billedskolens program fås også på biblioteker og i kulturhusene.

 

I sæson 2021/22 skal du tilmelde dig her på hjemmesiden.

Link til tilmelding

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte skolens leder Berit Nørgaard på tlf: 4335 2848 eller per mail: billedskolen@htk.dk

 

For skoleåret 2021/2022 er ansøgningsfristen 1. juni 2021. Optagelse vil foregå i den rækkefølge tilmeldingerne indgår. Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen og man hæfter økonomisk for 1. rate.

På hold der har plads efter tilmeldingsfristen optages elever løbende.

 

OBS!

Nuværende elever, og elever på venteliste, skal tilmelde sig igen til den nye sæson. Er tilmeldingen fremme inden 1.juni 2021 kan nuværende elever forvente optagelse på deres nuværende hold. 

Der gives desværre ikke pladsgaranti hvis eleven ønsker at flytte hold.

  

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til Billedskolens kontor. Dette skal ske inden betalingsfristen for ny rate, ellers hæfter man for raten. 

Skolens undervisere kan ikke modtage udmeldelser.

Luk alle
Udfold alle

Priser og betaling

Det koster 1466 kr. om året at være elev på et helårshold i sæson 2021/2022.

Undervisningsgebyret opkræves af kommunen og betales i to rater.

1. rate opkræves ved sæsonstart i 2021. 

2. rate opkræves i januar 2022.

Halvårsholdene i Reerslev og Sengeløse samt tegneserieholdet koster 733 kr.  


Alle materialer stilles til rådighed af Billedskolen.

 

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen.

Evt. udmelding skal ske til Billedskolens kontor inden holdstart i august 2021 for 1. rate samt senest den 15. december for 2. rate.

Ved for sen udmelding hæfter man for raten og manglende betaling vil medføre et rykkergebyr.

Udelukkelse

Manglende betaling vil i sidste ende føre til udelukkelse fra undervisningen.

Hvis en elev grundet gentagende dårlig opførsel ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Billedskolen sig ret til, efter orientering af forældrene, at nægte eleven videre deltagelse i undervisningen. Dette sker uden reduktion i elevbetalingen.

 

Kursusstart

Billedskolens sæson 2021/22 begynder i uge 34 (2021)

Halvårsholdet i Sengeløse begynder i uge 2 (2022)