Holdoversigt

Her kan du finde det hold der passer dig bedst i sæson 2019/20.

Hold 1 Efterår 2020

1. – 3. klasse: tirsdage kl. 15.00 – 17.00
Første gang: 18.08. 2020 
Sidste gang: 08.12. 2020 
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Reerslev skole, billedkunstlokalet, Tingstedvej 40, Reerslev

 

Hold 2 Forår 2021

1. – 3. klasse: tirsdage kl. 15.00 – 17.00
Første gang: 12.01. 2021 
Sidste gang: 18.05. 2021 
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Sengeløse Skole

 

Hold 3

2. – 5. klasse, onsdage 15.00 – 17.00
Første gang: 19.08. 2020 
Sidste gang: 19.05. 2021 
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup 

 

Hold 4

1. – 3. klasse, torsdage kl. 15.00 – 17.00
Første gang: 20.08. 2020 
Sidste gang: 03.06. 2021 
Underviser: Gitte Bach
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

 

Hold 5

3. – 5. klasse, mandage kl. 15.00 – 17.00
Første gang: 17.08. 2020 
Sidste gang: 31.05. 2021 
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

 

Hold 6

4. – 6. klasse, torsdage kl. 17.00 – 19.00
Første gang: 20.08. 2020 
Sidste gang: 06.06. 2021
Underviser: Gitte Bach
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

 

Hold 7

1. – 3. klasse, tirsdage 15.00 – 17.00
Første gang: 18.08. 2020
Sidste gang: 18.05. 2021 
Underviser: Charlotte Troldahl
Sted: Taastrupgård Billedskole, Taastrupgårdsvej 33 st.tv.

 

Hold 8

3. – 6. klasse, tirsdage kl. 17.00 – 19.00
Første gang: 18.08. 2020 
Sidste gang: 18.05. 2021
Underviser: Charlotte Troldahl
Sted: Taastrupgård Billedskole, Taastrupgårdsvej 33 st.tv.

 

Hold 9

6. – 10. klasse, onsdage kl. 17.00 – 19.00
Første gang: 19.08. 2020 
Sidste gang: 19.05. 2021 
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

 

Hold 10 Efterår 2020 Tegneseriehold

4. – 10. klasse, tirsdage kl. 17.45 – 19.45
Første gang: 18.08. 2020 
Sidste gang: 08.12. 2020 
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

 

Hold 11

1. – 2. klasse, mandag kl. 15.00 – 17.00
Første gang: 17.08. 2020 
Sidste gang: 31.05. 2021 
Underviser: Johanne Skovbo Lasgaard
Sted: Billedkunstlokalet, Hedehusene Skole, Græshøjvej  

 

Hold 12

3. – 6. klasse, mandage kl. 17.00 – 19.00
Første gang: 17.08. 2020 
Sidste gang: 31.05. 2021 
Underviser: Johanne Skovbo Lasgaard
Sted: Billedkunstlokalet, Hedehusene Skole, Græshøjvej

 

Hold 13

6. – 10. klasse, mandage kl. 17.00 – 19.00
Første gang: 17.08. 2020 
Sidste gang: 31.05. 2021 
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

Priser og betaling

Det koster 1452 kr. om året at være elev på et helårshold i sæson 2020/2021.

1. rate betales inden sæsonstart i august 2020 

2. rate betales i december 2020

Halvårsholdene i Reerslev og Sengeløse samt tegneserieholdet koster 726 kr. og betales ligeledes inden holdstart.

Alle materialer stilles til rådighed af Billedskolen.

 

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen og man hæfter økonomisk for 1. rate.

Evt. udmelding skal ske inden 5. august 2020 for 1. rate samt inden 5. december for 2. rate.

Ved for sen udmelding hæfter man for raten og manglende betaling vil medføre et rykkergebyr.

Udelukkelse

Manglende betaling vil i sidste ende føre til udelukkelse fra undervisningen.

Hvis en elev grundet gentagende dårlig opførsel ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Billedskolen sig ret til, efter orientering af forældrene, at nægte eleven videre deltagelse i undervisningen. Dette sker uden reduktion i elevbetalingen.

 

Kursusstart

Billedskolens sæson 2020/21 begynder i uge 34 (2020)

Halvårsholdet i Sengeløse begynder i uge 2 (2021)