Holdoversigt

Her kan du finde det hold der passer dig bedst i sæson 2021/22.

Hold 1 Efterår 2021

1. – 3. klasse: tirsdage kl. 15.00 – 17.00
Første gang: 24.08. 2021
Sidste gang: 14.12. 2021 
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Reerslev skole, billedkunstlokalet, Tingstedvej 40, Reerslev

 

Hold 2 Forår 2022

1. – 3. klasse: tirsdage kl. 15.00 – 17.00
Første gang: 11.01. 2022 
Sidste gang: 17.05. 2022 
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Sengeløse Skole

 

Hold 3

2. – 5. klasse, onsdage 15.00 – 17.00
Første gang: 25.08. 2021 
Sidste gang: 18.05. 2022
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup 

 

Hold 4

1. – 3. klasse, torsdage kl. 15.00 – 17.00
Første gang: 26.08. 2021 
Sidste gang: 02.06. 2022 
Underviser: Gitte Bach
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

 

Hold 5

2. – 5. klasse, mandage kl. 15.00 – 17.00
Første gang: 23.08. 2021 
Sidste gang: 23.05. 2022 
Underviser: Nanna Riis Andersen
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

 

Hold 6

4. – 6. klasse, torsdage kl. 17.00 – 19.00
Første gang: 26.08. 2021 
Sidste gang: 02.06. 2022
Underviser: Gitte Bach
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

 

Hold 7

1. – 2. klasse, onsdage 15.00 – 17.00
Første gang: 25.08. 2021
Sidste gang: 18.05. 2022 
Underviser: Charlotte Troldahl
Sted: Billedskolens værksted på Taastrupgårdsvej 33 st.tv.

 

Hold 8

3. – 6. klasse, onsdage kl. 17.00 – 19.00
Første gang: 25.08. 2021 
Sidste gang: 18.05. 2022
Underviser: Charlotte Troldahl
Sted: Billedskoles værksted på Taastrupgårdsvej 33 st.tv.

 

Hold 9

6. – 10. klasse, onsdage kl. 17.00 – 19.00
Første gang: 25.08. 2021 
Sidste gang: 18.05. 2022
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

 

Hold 10 Efterår 2020 Tegneseriehold

5. – 10. klasse, tirsdage kl. 17.45 – 19.45
Første gang: 24.08. 2021 
Sidste gang: 14.12. 2021 
Underviser: Berit Nørgaard
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

 

Hold 11

1. – 3. klasse, mandag kl. 15.00 – 17.00
Første gang: 23.08. 2021 
Sidste gang: 23.05. 2022
Underviser: Johanne Skovbo Lasgaard
Sted: Billedkunstlokalet, Hedehusene Skole, Græshøjvej  

 

Hold 12

4. – 6. klasse, mandage kl. 17.00 – 19.00
Første gang: 23.08. 2021 
Sidste gang: 23.05. 2022 
Underviser: Johanne Skovbo Lasgaard
Sted: Billedkunstlokalet, Hedehusene Skole, Græshøjvej

 

Hold 13

6. – 10. klasse, mandage kl. 17.00 – 19.00
Første gang: 23.08. 2021 
Sidste gang: 23.05. 2022
Underviser: Nanna Riis Andersen
Sted: Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

Priser og betaling

Det koster 1466 kr. om året at være elev på et helårshold i sæson 2021/2022.

Undervisningsgebyret opkræves af kommunen og betales i to rater.

1. rate opkræves ved sæsonstart i 2021. 

2. rate opkræves i januar 2022.

Halvårsholdene i Reerslev og Sengeløse samt tegneserieholdet koster 733 kr.  


Alle materialer stilles til rådighed af Billedskolen.

 

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen.

Evt. udmelding skal ske til Billedskolens kontor inden holdstart i august 2021 for 1. rate samt senest den 15. december for 2. rate.

Ved for sen udmelding hæfter man for raten og manglende betaling vil medføre et rykkergebyr.

Udelukkelse

Manglende betaling vil i sidste ende føre til udelukkelse fra undervisningen.

Hvis en elev grundet gentagende dårlig opførsel ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Billedskolen sig ret til, efter orientering af forældrene, at nægte eleven videre deltagelse i undervisningen. Dette sker uden reduktion i elevbetalingen.

 

Kursusstart

Billedskolens sæson 2021/22 begynder i uge 34 (2021)

Halvårsholdet i Sengeløse begynder i uge 2 (2022)