Hvordan tilmeldes og udmeldes?

 

Tilmelding

I maj udsendes det kommende års Billedskoleprogram. Alle elever op til 6. kl. i Høje-Taastrups kommunale og private skoler får programmet med hjem. Billedskolens program fås også på biblioteker og i kulturhusene.

 

I sæson 2017/18 skal du tilmelde dig her på hjemmesiden.

Nuværende elever tilmeldes her. Nye elever tilmeldes her.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte skolens leder Berit Nørgaard på tlf: 4335 2848 eller per mail: billedskolen@htk.dk

 

For skoleåret 2017/2018 er ansøgningsfristen 1. juni 2017. Optagelse vil foregå i den rækkefølge tilmeldingerne indgår. Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen og man hæfter økonomisk for 1. rate.

 

OBS!

Nuværende elever, og elever på venteliste, skal tilmelde sig igen til den nye sæson. Er tilmeldingen fremme inden 1.juni 2017 kan nuværende elever forvente optagelse på deres nuværende hold. 

Der gives ikke pladsgaranti hvis eleven ønsker at flytte hold.

  

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse (eller e-mail) til Billedskolens kontor. Dette skal ske inden betalingsfristen for ny rate, ellers hæfter man for raten. 

Skolens undervisere kan ikke modtage udmeldelser.

 

 

 

 Shopping 2014 #2

 

 

 

Tilmelding til Billedskolen

Her kan nye elever tilmelde sig et af Billedskolens forskellige hold.

 

Tilmeld ny elev 


Her kan nuværende elever tilmelde sig den nye sæson.

 

Tilmeld nuværende elev