Priser og betaling

Det koster 1424 kr. om året at være elev på et helårshold i sæson 2019/2020.

 

1. rate betales inden undervisningens start, senest den 15.08.2019. 

2. rate senest den 13.12.2018.

Betalingen er forud. 

 

Halvårsholdene i Reerslev og Sengeløse samt tegneserieholdet koster 712 kr. og betales ligeledes inden holdstart.

 

Alle materialer stilles til rådighed af Billedskolen.

 

 

Udelukkelse

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen og man hæfter økonomisk for 1. rate. Manglende betaling (= restance) kan medføre at eleven udelukkes fra undervisningen.

 

Hvis en elev p.g.a. gentagende dårlig opførsel ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Billedskolen sig ret til - efter orientering af forældrene - at nægte eleven videre deltagelse i undervisningen. Dette sker uden reduktion i elevbetalingen.

 

 

 

Koncentration


Udskrift fra: inst.htk.dk - 16. December 2019, kl. 05:58.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://billedskolen.htk.dk/Hvilket_hold_skal_jeg_vaelge/Priser_og_betaling.aspx