Priser og betaling

Det koster 1424 kr. om året at være elev på et helårshold i sæson 2019/2020.

 

1. rate betales inden undervisningens start, senest den 15.08.2019. 

2. rate senest den 13.12.2018.

Betalingen er forud. 

 

Halvårsholdene i Reerslev og Sengeløse samt tegneserieholdet koster 712 kr. og betales ligeledes inden holdstart.

 

Alle materialer stilles til rådighed af Billedskolen.

 

 

Udelukkelse

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen og man hæfter økonomisk for 1. rate. Manglende betaling (= restance) kan medføre at eleven udelukkes fra undervisningen.

 

Hvis en elev p.g.a. gentagende dårlig opførsel ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Billedskolen sig ret til - efter orientering af forældrene - at nægte eleven videre deltagelse i undervisningen. Dette sker uden reduktion i elevbetalingen.

 

 

 

Koncentration

Tilmelding til Billedskolen

Her kan nye elever tilmelde sig et af Billedskolens forskellige hold.

 

Tilmeld ny elev 


Her kan nuværende elever tilmelde sig den nye sæson.

 

Tilmeld nuværende elev