Billeder fra

Gæstekunstnere fra Gambia, New York og Kbh


Klik for at se i fuld størrelse.
Billede 6 af 20
StreetArt eller Gadekunst er en kunstart som har vundet indpas i samtiden. Her bruger man byen som udstillingsrum og kunstværkerne får dermed byens borgere