Mennesker og maskiner

Torsdag d.17. marts 2016 åbnede Billedskolens forårsudstilling i Taastrup Kulturcenter. Temaet var MENNESKER & MASKINER.


Gennem mange hundrede år har mennesker opfundet maskiner, der kan lette hverdagens slid og give vores drømme vinger. I takt med cyklen, bilen, flyvemaskinen, vaskemaskinen, computeren og mobiltelefonens indtog synes en hverdag uden maskiner ikke længere mulig.


Billedskolens udstilling afspejlede forholdet til de maskiner vi mennesker gennem tiden har opfundet, og i vores tidsalder måske er blevet afhængige af. Elevernes finurlige værker var inspireret af blandt andet Storm P, Leonardo Da Vinci, den moderne robotindustri, cyborgs og undergrundsstrømningen 'Steam Punk'. 


Billedskolens tilbagevendende forårsudstilling indgår i Taastrup Kunstforenings årsprogram og arrangeres i samarbejde med denne. På forårsudstillingen deltager elever fra alle Billedskolens helårshold.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 21. August 2019, kl. 10:19.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://billedskolen.htk.dk/Billedgalleri/Foraarsudstillingen_2016.aspx